Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)

Záruka a podmienky reklamácie


Na tovar zakúpený na tomto eshope je záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.

Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

E-GO s.r.o.
Lomonosovova 6
917 08 Trnava

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu - vyplní a odošle nižšieuvedený reklamačný formulár. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. 

Reklamačný formulár

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

 

Údaje o Vás

Meno a priezvisko *:
Firma:
IČO:
Ulica *:
Mesto/obec *:
PSČ *:
Telefón *:
E-mail *:
 

Údaje o reklamovanom tovare

Číslo objednávky *:
Názov tovaru *:
Popis vady, predmet reklamácie *:
Fotografia:

Môžete nám poslať foto reklamovaného tovaru.

Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  - *
 


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú pri tovare označené ako nevhodné (ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu používania tovaru)
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Konickovo.sk > Reklamačný poriadok


Prihlásiť

E-mail alebo Používateľské meno: Heslo:

Zabudli ste heslo?